STABLAŠICE:

 

Boden Abent pendula crvena
Marijane floribunda crvana
Swany pendula bijela
Lilly Marlen floribunda crvena
Lavaglut floribunda tamno crvena
Bonika floribunda roza
The Fary pendula roza
Symponije mini  crvena
Kristov Jubilej 2000 čajevka žuto-crvena
Schneewicthen floribunda bijela
Tanžet floribunda žuta
Concerto pendula kajsija

 

Stablašice

Ruže stablašice dobiju se cijepljenjem na već formiranu podlogu, na visinu od 100 cm no ako se želi dobiti efekt “tužne vrbe“ tada se cijepi na 120 cm ili više. Cijepiti se može bilo koja sorta (floribunda ili čajevke), tako se često puta cijepe dvije različite sorte radi atraktivnijeg izgleda. Period proizvodnje ruže stablašice je tri godine, a to onda povlači visoku cijenu prodaje, stoga u Hrvatskoj nema značajnije proizvodnje ruža iz ove grupe ili je ona tek u počecima.